19850973_1564939710204401_435985178_oATATA is…
Mitsuyoshi Nabekawa (Vocals)
Tatsuhito Ikeya (Guitars)
Dai Torii (Guitars)
Masashi Kaneda (Bass)
Kenta Iwata (Keyboards)
Taisuke Okura (Drums)